«Powrót

Krajowa Szkoła Skarbowości zawarła umowę partnerską na realizację cyfrowej platformy edukacyjnej „Olimp”

Krajowa Szkoła Skarbowości zawarła umowę partnerską na realizację cyfrowej platformy edukacyjnej „Olimp”

Krajowa Szkoła Skarbowości zawarła umowę partnerską na realizację cyfrowej platformy edukacyjnej „Olimp”

Celem projektu „Olimp" jest stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej administracji rządowej dla członków korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Do uroczystego podpisania umowy partnerskiej doszło 19 grudnia 2017 r.  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Strony reprezentowali:

  • Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański;
  • Krajową Szkołę Skarbowości – w imieniu dyrektora, Arkadiusza Batóg, zastępca dyrektora Ewa Mróz;
  • Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – dyrektor dr Wojciech Federczyk;
  • Centrum Informatyki Resortu Finansów – dyrektor Jarosław Abramczyk.

Projekt ma być realizowany w ramach Działania 2.2, Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację projektu nastąpi w kwietniu 2018 roku.