«Powrót

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem w Białymstoku

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem w Białymstoku

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem w Białymstoku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 13 grudnia br. Krajowa Szkoła Skarbowości zawarła porozumienie z Uniwersytetem w Białymstoku dotyczące współpracy naukowo – badawczej oraz dydaktycznej.

Podpisanie Porozumienia odbyło się w głównej siedzibie Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie. Ze strony Krajowej Szkoły Skarbowości Porozumienie podpisała Pani Ewa Mróz pełniąca obowiązki Dyrektora, natomiast ze strony Uniwersytetu w Białymstoku podpis złożył Dziekan Wydziału Prawa, Pan prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski, działający na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedmiotem Porozumienia jest m.in.: realizacja wspólnych prac badawczych, projektów z zakresu skarbowości i dydaktyki, współpraca kadry dydaktycznej oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.