«Powrót

8 mld zł już na kontach samorządów

8 mld zł już na kontach samorządów

8 mld zł już na kontach samorządów

Na zdjęciu widać banknoty stuzłotowe.
  • Wszystkie samorządy w Polsce otrzymały dziś  8 mld zł.
  • To dodatkowe pieniądze dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) podzielone algorytmem opartym na obiektywnych danych.
  • Pieniądze te samorządy będą mogły wydać na co chcą, zgodnie ze swoimi potrzebami – czy to na działania bieżące czy np. na inwestycje.
  • Szczegółowe informacje dotyczące podziału środków JST otrzymały 29 października br.

„Na konta wszystkich jednostek samorządu terytorialnego trafiły dziś dodatkowe środki w kwocie 8 mld zł. Pieniądze te będą dodatkowym wsparciem dla samorządów. Dzięki nim w przyszłym roku samorządy nie odczują zmian związanych z historyczną obniżką podatków, które wprowadził Polski Ład. Uwzględniając powyższe zasilenie w 2022 r. samorządy nie będą miały mniejszych dochodów niż same sobie prognozowały" – podkreśla wiceminister finansów Sebastian Skuza.

8 mld zł to wsparcie od państwa, będące uzupełnieniem subwencji ogólnej. Podział środków na poszczególne JST uwzględniał, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na 2022 r., również ich poziom zamożności ustalony na rok 2022 r.

Więcej informacji o 8 mld zł dla JST: Finanse samorządów w 2022 r. – zestawienie dochodów.

Więcej informacji o rządowym wsparciu dla JST: Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie. Ustawa z podpisem prezydenta.