«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych „Ceny transferowe”

Inauguracja studiów podyplomowych „Ceny transferowe”

Inauguracja studiów podyplomowych „Ceny transferowe”

W dniu 8 października br. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych realizowanych przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie na kierunku „Ceny Transferowe".

Program studiów zakłada przeszkolenie grupy 40 słuchaczy i obejmuje 242 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbędą się w ramach II edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych, a poprowadzą je nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracownicy Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów.

Celem udziału w studiach jest zdobycie wiedzy merytorycznej potrzebnej na stanowisku pracy.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pani Joanna Pietrasik – Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen,
  • Pan Konrad Szpadzik – Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów Pan dr Michał Matusewicz – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • Pan dr hab. Marcin Jamroży – prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik studiów,
  • Pani Helena Radzięciak – Naczelnik Wydziału ds. Cen Transferowych Departamentu Kluczowych Podmiotów,
  • Pani Anita Krzymicka – Sekretarz studiów,
  • Pani Ewa Mróz – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,
  • Pan Marcin Sikora – Kierownik Filii KSS w Białobrzegach,
  • Pani Ewa Sowińska – Kierownik Działu Szkoleń KSS w Białobrzegach.