«Powrót

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na urzędników UE

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na urzędników UE

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na urzędników UE

W dniach 2-3 czerwca 2018 r. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku odbyła się inauguracja pierwszej edycji Kursu przygotowawczego dla kandydatów na urzędników UE.

Uroczystego rozpoczęcia kursu dokonał Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości – Pan Arkadiusz Batóg. W uroczystości udział wziął również Kierownik kursu – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Poprzez organizację ww. kursu Szkoła podjęła działania w zakresie promowania kariery pracowników resortu finansów w strukturach unijnych, są to działania wspomagające proces przygotowawczy pracowników resortu finansów zainteresowanych naborami organizowanymi przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), a także dla pracowników delegowanych do instytucji europejskich w charakterze ekspertów narodowych.

Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników resortu finansów. Do pierwszej edycji zakwalifikowano 40 osób. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.