«Powrót

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami rozsyłanymi w imieniu MF

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami rozsyłanymi w imieniu MF

 

Do użytkowników poczty elektronicznej trafiają wiadomości dotyczące otrzymania „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy". Warunkiem ma być uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Uwaga: takie e-maile są próbą wyłudzenia danych i nie należy ich otwierać.

 

 

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/ostrzegamy-przed-falszywymi-e-mailami-rozsylanymi-w-imieniu-mf