«Powrót

Polski Ład – informacja dla księgowych

Polski Ład – informacja dla księgowych

Polski Ład – informacja dla księgowych

Baner z napisem polski ład na niebieskim tle
  • Od początku 2022 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy Polskiego Ładu.
  • Zakres i kierunek wprowadzonych zmian interesuje opinię publiczną. Świadczą o tym liczne publikacje w mediach.
  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) podjęła szereg działań informacyjnych, aby zaspokoić zainteresowanie opinii publicznej.

Staramy się wspierać naszych klientów we właściwym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W pierwszej kolejności pomagamy w rzetelnym i poprawnym rozliczaniu się. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia tak kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu. Jesteśmy świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, związanych z wprowadzeniem nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz wpływu na wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków, wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład, będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek KAS podczas czynności sprawdzających lub kontroli. Naszym celem jest, aby korzystne dla zdecydowanej większości podatników rozwiązania, jakie zawarto w Polskim Ładzie, zostały w rzeczywistości osiągnięte.

Rozumiemy, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności, dlatego zapewniamy, że żadne nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych) związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami.