«Powrót

Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

  • Już w przyszłym roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stanie się wizytówką naszego kraju.
  • Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i  Interpretacja 590.
  • Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

 

Przyjazny klimat dla inwestorów

Już teraz Polska wygrywa z wieloma państwami regionu wielkością rynku oraz zdolnościami i wykształceniem Polaków. Ma również rozwiązania podatkowe, które wspierają inwestycje. Wkrótce staną się one jeszcze bardziej atrakcyjne dzięki nowym rozwiązaniom przewidzianym w Polskim Ładzie.

„Musimy wykorzystać popandemiczne odmrożenie światowych gospodarek do wzmocnienia inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Właśnie poprzez atrakcyjniejsze warunki podatkowe" – wskazuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Istotnym czynnikiem wpływającym na lokalizację inwestycji jest szybka informacja o tym, w jaki sposób płynące z nich zyski będą opodatkowane.

„Teraz uzyskanie informacji o podatkowych konsekwencjach inwestycji to długi i skomplikowany proces. Wymaga uzyskania kilku rodzajów opinii w ramach kilku odrębnych procedur. Dlatego w resorcie finansów podjęliśmy decyzję o stworzeniu pakietu działań, które zapewnią kompleksową i szybką obsługę inwestorów. Chcemy, by była to wizytówka naszego kraju"– zaznacza minister Kościński.

Co proponujemy?

Jedno okienko dla wielkich inwestorów: Centrum Obsługi w MF (Investor Desk)

Dla strategicznych klientów zarówno zza zagranicy jak i z Polski, powstanie Centrum Obsługi Inwestora. Będzie dbało o ich kompleksową obsługę. Zarówno na etapie wydawania Interpretacji 590 jak i potem, w ramach bieżącej obsługi firmy, która zdecydowała się postawić na Polskę. Dzięki temu kluczowe inwestycje będą bezpośrednio obsługiwane przez Ministerstwo Finansów.

„Jedno okienko, jedna decyzja, szybka informacja o podatku. To będziemy oferować" – mówi Tadeusz Kościński.

Jedna decyzja dla jednej inwestycji (Interpretacja 590)

Wzorem Włoch, Węgier, Słowacji i innych krajów konkurujących z nami o inwestycje, będziemy mieli specjalne rozwiązania dla strategicznych partnerów. Będziemy wydawać wielkim inwestorom jedną opinię o wszystkich podatkowych skutkach zainwestowania w Polsce. Będzie to Interpretacja 590, czyli przygotowane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów porozumienie inwestycyjne.

„Interpretacja 590 będzie listem żelaznym który da inwestorowi nie tylko najwyższą ochronę, ale również wysoki prestiż i rangę porozumienia. Będzie to usługa premium dla firm, które zdecydują się postawić na Polskę"tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Podatkowe konsekwencje dużych inwestycji dotyczą PIT, CIT, VAT, akcyzy, niejednokrotnie również podatku od nieruchomości czy cła. Każdy podatek to oddzielna interpretacja, inny organ.

„Zgromadzenie informacji o podatku od planowanych inwestycji trwać może wiele miesięcy. W czasie restartu gospodarki po pandemii, inwestorzy jak nigdy wcześniej potrzebują szybkiej, konkretnej informacji. A Polska im ją da"podkreśla Jan Sarnowski.

 

Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

Podatkowe Grupy VAT

O lokalizacji inwestycji decydują dwa czynniki. Pierwszy to wysokość opodatkowania zysku. Drugi to ilość obowiązków ciążących na firmie w związku z rozliczeniem podatku.

„Większość państw Europy usuwa zbędne formalności ciążące na międzynarodowych korporacjach. Aż 18 krajów Unii Europejskiej oferuje koncernom możliwość rozliczania podatków dochodowych i VAT w sposób uproszczony" – informuje minister Tadeusz Kościński. Już wkrótce do grona tych krajów dołączy także Polska.

Aktualnie podatkowe grupy kapitałowe mogą w Polsce rozliczać wspólnie tylko CIT. Brakuje im wspólnego rozliczenia VAT, które jest europejskim standardem. Ten brak sprawia, że Polska jest mniej konkurencyjnym miejscem inwestowania niż większość krajów Unii Europejskiej. Chcemy z tym skończyć wprowadzając Grupy VAT.

Uprościmy zakładanie podatkowych grup kapitałowych. Chcemy też, żeby Grupy VAT były jeszcze bardziej dostępne. Dlatego już od stycznia przyszłego roku otworzymy je również na firmy z sektora MŚP. W przeciwieństwie do grup kapitałowych w CIT, w Grupach VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo zmniejszone zostanie kryterium udziałowe, które wyniesie 50%, a nie tak jak w Grupach CIT 75%"  – wylicza wiceminister Sarnowski.

Usunięcie podatkowych barier do inwestowania. Polska Spółka Holdingowa (PSH)

„Lokowanie w Polsce spółek holdingowych będzie dla zagranicznych inwestorów korzystne tylko wtedy, gdy stworzymy im warunki do tego, by działanie przy ich pomocy było proste, tanie i żeby przepisy zapewniły im elastyczność, nie krępowały ich działania"– podkreśla wiceminister Jan Sarnowski.

Dlatego proponujemy, żeby dywidenda otrzymywana przez PSH ze spółki zależnej była zwolniona z podatku w 95%. Tu beneficjentami będą inwestorzy spoza Unii Europejskiej. O ile firmy pochodzące z EOG i Szwajcarii są z opodatkowania całkowicie zwolnione, to inwestor z kraju trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych czy Japonii, musi zapłacić podatek od całej wypłacanej dywidendy.

Teraz podatek będzie pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy. Będzie to bardzo poważna zachęta dla inwestorów spoza UE do zainwestowania w Polsce. Firmy pochodzące z Unii Europejskiej również skorzystają ze zmiany. Będą mogły zdecydować czy korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji czy z 95-procentowego dwa razy szybciej, czyli już po roku.

Aktualnie jeśli spółka matka decyduje o sprzedaży swojej spółki córki, to od zbycia udziałów płaci 19% CIT. Inaczej jest np. we Włoszech, w Szwecji czy w Austrii, gdzie takie opodatkowanie nie występuje.

„Chcemy zwiększyć swobodę firm w kształtowaniu portfela inwestycji. Aktualnie sprzedając udziały w biznesie, nie mogą zainwestować tej samej kwoty w inne przedsięwzięcie, bo jest ona pomniejszana o podatek. Proponujemy, aby polska spółka holdingowa korzystała ze zwolnienia z CIT dla zysków ze zbycia udziałów i akcji w spółkach zależnych. Jest to całkowita nowość w polskim systemie podatkowym. Dotychczas takie zyski były opodatkowane w 100% według stawki 19%. Teraz będą w 100% zwolnione" – wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

W dobie Brexitu i COVID-19, instytucje finansowe poważnie rozważają przeniesienie swoich europejskich siedzib do wschodniej części UE. Skorzystać może na tym Polska.

„Proponujemy, aby instytucje finansowe miały możliwość wyboru objęcia ich działalności VAT. Taki krok w żaden sposób nie zwiększy kosztów ich usług, ale ułatwi im rozpoczęcie inwestowania w Polsce.Taką możliwość wprowadziło już 8 państw Unii Europejskiej, m.in. Niemcy, Francja, Belgia i Austria. Podobne rozwiązania funkcjonują również w naszym regionie, np. na Litwie i w Estonii" – podkreśla Kościński.

Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej jest atrakcyjnym modelem biznesowym, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów i strat przez spółki wchodzące w skład grupy. Obecnie PGK mogą teraz utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł.

„Proponujemy zmniejszenie tej wartości o połowę, do 250 tys. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej będzie otwarta dla mniejszych podmiotów. Chcemy również dopuścić połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek które tworzą PGK. Zniesiemy też warunek rentowności. Jej brak skutkuje automatyczną utratą przez grupę statusu podatnika. To odpowiedź na wyzwania, które stanęły przed PGK w trakcie epidemii, kiedy z uwagi na zmieniającą się sytuację gospodarczą trudno było zagwarantować osiągnięcie 2% progu rentowności" informuje Jan Sarnowski.


 

Pliki do pobrania