«Powrót

Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Sportowców Celnych

Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Sportowców Celnych

Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Sportowców Celnych

W dniach 26-28 października br. w miejscowości Hamburg w Niemczech, odbyło się doroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Sportowców Celnych (ECSA), w którym uczestniczył również koordynator ds. sportu z ramienia Krajowej Szkoły Skarbowości.

Stowarzyszenie zrzesza grupę 22 państw, które co roku organizują międzynarodowe mistrzostwa sportowe. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania było omówienie harmonogramu imprez sportowych na rok 2019 oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizowanych przedsięwzięć.

Krajowa Szkoła Skarbowości jako członek ECSA zadeklarowała po raz kolejny zorganizowanie międzynarodowego Turnieju w Tenisie Stołowym, który odbędzie się w Filii KSS w Otwocku w połowie maja 2019 r.