«Powrót

Spotkanie koordynatorów Grupy TSG

Spotkanie koordynatorów Grupy TSG

Spotkanie koordynatorów Grupy TSG

W dniach 17-18 lutego w Brukseli miało miejsce coroczne spotkanie koordynatorów wspierających działania szkoleniowe Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej. 

Krajową Administrację Skarbową reprezentowali pracownicy Krajowej Szkoły Skarbowości: Anna Grabowska – koordynator TSG ds. Ceł oraz Arkadiusz Kuropatwa – koordynator TSG ds. Podatków. Na spotkaniu dokonano podsumowania dotychczasowych inicjatyw szkoleniowych, zrealizowanych w latach 2015-2020, w ramach  programów finansowych Fiscalis 2020 i Customs 2020. Przedstawiono plany szkoleniowe, a także budżet na bieżący rok. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem planu szkoleniowego na lata 2021 – 2027.