«Powrót

Staże w służbie cywilnej

Staże w służbie cywilnej

Staże w służbie cywilnej

W ramach prowadzonego projektu stażowego pt.: „Staże w służbie cywilnej" (Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego), organizowanego przez Departament Służby Cywilnej KPRM we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w dniach 27 - 28 września br. odbyły się dwie wizyty studyjne w Filiach Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach.

W spotkaniach uczestniczyło 2 przedstawicieli państw Partnerstwa Wschodniego tj. Azerbejdżanu i Mołdawii, reprezentantka Ministerstwa Finansów oraz pracownicy Krajowej Szkoły Skarbowości, którzy zapoznali stażystów ze specyfiką prowadzonej przez Szkołę działalności.