«Powrót

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych

Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych

W dniu 30 czerwca 2018 r., w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie służbami skarbowymi", „Zwalczanie przestępczości ekonomicznej" oraz „Prawo podatkowe". Studia te zostały zorganizowane przez Krajową Szkołę Skarbowości we współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z rąk Pana Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni oraz kierownictwo Krajowej Szkoły Skarbowości.