Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności


  Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kss.gov.pl


  Link to the Accessibility Declaration in English.


  Krajowa Szkoła Skarbowości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Skarbowości.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01.

  Status zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niespełnione wymagania

  • Niektóre filmy i animacje zamieszczone w serwisie mogą nie mieć napisów czy innych wymaganych elementów.
  • Niektóre zdjęcia i grafiki zamieszczone w serwisie mogą nie mieć tekstów alternatywnych czy innych wymaganych elementów.
  • Mogą zdarzyć się sytuacje, w których odnośniki otwierają się w nowym oknie bez powiadomienia lub nie są w pełni dostępne.
  • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.
  • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty i treści opublikowane na stronach są niedostępne.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-12.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Bojar, sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 51 12 162 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  W tym serwisie są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Magdaleny Bojar na adres e-mail sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 22 51 12 162. Każdy ma do tego prawo.

  W zgłoszeniu podaj:

  1. swoje imię i nazwisko,
  2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni.

  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia - zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • ul. Stefana Okrzei 4, 03-710 Warszawa
  • e-mail: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl
  • telefon: 22 511 21 51.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  budynek Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie

  ul. Okrzei 4
  03-710 Warszawa


  budynek Filii KSS w Białobrzegach

  Wczasowa 50
  05-127 Białobrzegi


  budynek Filii KSS w Jastrzębiej Górze

  Bałtycka 28
  84-104 Jastrzębia Góra


  budynek Filii KSS w Kamionie

  Dolina Rawki 26
  26-067 Kamion


  budynek Filii KSS w Krakowie

  Rzemieślnicza 20
  30-363 Kraków


  budynek Filii KSS w Muszynie

  Nowa 70
  33-370 Muszyna


  budynek Filii KSS w Muszynie - Krynica Zdrój

  Czarny Potok 39
  33-380 Krynica-Zdrój


  budynek Filii KSS w Otwocku

  Kolorowa 13
  05-402 Otwock


  budynek filii KSS w Przemyślu

  Książąt Lubomirskich 2
  37-700 Przemyśl


  budynek Filii KSS we Wrocławiu

  Sztabowa 100
  53-310 Wrocław


  Aplikacje mobilne

  brak