«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku Ceny Transferowe

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku Ceny Transferowe

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku Ceny Transferowe

W dniu 6 listopada br. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach odbyła się inauguracja pierwszej edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku Ceny Transferowe. Studia są elementem strategii Czteroletnie Kierunki Działania i Rozwoju KAS  do 2020 r. zmierzającej do podniesienia kwalifikacji administracji skarbowej na terenie całego kraju, w tym zabezpieczenia potrzeb kadrowych Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów.

Studia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Program studiów obejmuje 242 godziny dydaktyczne. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy i pracownicy Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Uczelni, Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Szkoły Skarbowości.

W dniu 7 listopada  br. ze słuchaczami studiów podyplomowych spotkali się Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz Pan Józef Aleszczyk, Dyrektor Departamentu Podmiotów Kluczowych w Ministerstwie Finansów.