Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  W dniu 3 czerwca 2019 r. Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie jako „Beneficjent" podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako „Instytucją Wdrażającą" dwie umowy:

  1. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0111/17-00

  Projekt: Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk" Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze.

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 568 919,00 zł.

  Kwota dofinansowania wynosi 2 182 535,65 zł.

  Planowane efekty:

  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 142,50 tony równoważnika CO2

  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1 475,20 GJ/rok

  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 399,87 GJ/rok

  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 20,92 MWh/rok

  - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 1 753,90 GJ/rok

  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach (CI): 487 181,40 kWh/rok

  Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 grudnia 2021 r.

  2. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0007/17-00

  Projekt: Głęboka modernizacja budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Muszynie.

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 278 438,00 zł.

  Kwota dofinansowania wynosi 1 039 945,39 zł.

  Planowane efekty:

  - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 67,63 tony równoważnika CO2

  - Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 804,30 GJ/rok

  - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 675,63 GJ/rok

  - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 35,73 MWh/rok

  - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 1 112,80 GJ/rok

  - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach (CI): 309 111 kWh/rok

  Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 listopada 2021 r.

  Obie umowy zostały zawarte w ramach konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03.00.002/17 dla Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Planowanym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użytkowanych przez Krajową Szkołę Skarbowości w Muszynie oraz Jastrzębiej Górze. Realizacja przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Efektem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania budynków z uwagi na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektów.

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.06.2019 Data publikacji: 04.06.2019 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2019 09:11
  Autor: Paweł Pruszkowski Osoba publikująca: Paweł Pruszkowski Osoba modyfikująca: Paweł Pruszkowski