Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Skarbowości

   

  Krajowa Szkoła Skarbowości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Skarbowości.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   

  Status pod względem zgodności z ustawą

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  Treści niedostępne

  • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
  • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione,
  • nie ma możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami
  • niektóre artykuły mogą mieć częściowo zaburzoną strukturę nagłówków.

   

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Bojar.
  • E-mail: magdalena.bojar@mf.gov.pl
  • Telefon: 22 511 21 51

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

  Skargi i odwołania

   

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości
  • Adres: ul. Stefana Okrzei 4, 03-710 Warszawa
  • E-mail: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl
  • Telefon: 22 511 21 51

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

   

  Krajowa Szkoła Skarbowości

   

  Budynek Krajowej Szkoły Skarbowości znajduje się w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ przy ul. Okrzei 4 (położony w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wybrzeże Szczecińskie).

   

  Do budynku można dojechać samochodem lub autobusem linii 162 (przystanek Warszawa Osiedle Panieńska).

   

  Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością

   

  Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking (płatny w parkometrach), na którym nie ma wyznaczonych i oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Skorzystanie z parkowania na tym miejscu nie wymaga uprzedniego uzgodnienia. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. 

   

  Wejście do budynku

   

  Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Okrzei.

   

  Chodnik prowadzący do budynku nie został wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście do budynku nie znajduje się na poziomie chodnika (2 schodki).

   

  Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

   

  Do budynku prowadzi także drugie, boczne wejście od strony ulicy Wybrzeże Szczecińskie. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika; w drzwiach jest próg.

   

  Poruszanie się wewnątrz budynku

   

  Tuż za przedsionkiem znajduje się recepcja/ochrona. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku.

   

  W budynku szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

   

  Schody w budynku (rozpoczęcie i zakończenie) nie posiadają stosownych oznaczeń. Korytarze w większości umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością na wózkach (w obrębie jednego poziomu). W jednopiętrowym budynku nie ma windy. 

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

   

  W budynku na parterze znajduje się toaleta częściowo przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, wyposażona w uchwyty i inne urządzenia ułatwiające korzystanie z toalety.

   

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

   

  Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

   

  Lokalizacja Google Maps: LINK