Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Krajowa Szkoła Skarbowości zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowej Szkoły Skarbowości.

  Data publikacji strony internetowej: 1 marca 2017 roku

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 marca 2017 roku

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   • pochodzą z różnych źródeł,
   • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  3. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  6. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  7. strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
  8. po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  9. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  10. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione,
  11. nie ma możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami
   niektóre artykuły mogą mieć częściowo zaburzoną strukturę nagłówków.

   

  Oświadczenie sporządzono 12 lipca 2020 roku

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 29 marca 2022 roku

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Kaźmierczak, e-mail: martyna.kazmierczak@mf.gov.pl

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.