«Powrót

Dziś na konta samorządów trafiło 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Dziś na konta samorządów trafiło 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Dziś na konta samorządów trafiło 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Na zdjęciu widać pieniądze.
  • 1714 gmin ze wszystkich regionów Polski otrzymało już 4 mld zł na projekty wodno-kanalizacyjne.
  • 1 mld trafiło do 910 gmin na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł do 1528 gmin na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji.
  • Środki te mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024, z tym, że w tym okresie gmina powinna wydatkować co najmniej równowartość otrzymanych środków na inwestycje odpowiednio w zakresie wodociągów lub kanalizacji.

„Dobra sytuacja finansów publicznych pozwoliła na przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych 4 mld zł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Pieniądze, które trafiły do 1714 gmin ze wszystkich regionów Polski, podniosą komfort życia ich mieszkańców" – zaznaczył wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Pieniądze, które trafiły na konta JST mogą zostać przez nie wydane w latach 2021-2024. Środki te poza poprawą komfortu życia mieszkańców, przysłużą się także trosce o ochronę środowiska. Zostały one podzielone na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. udział mieszkańców w dostępie do sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej oraz zamożność gminy.

Więcej informacji w komunikacie: Kolejna pula pieniędzy dla JST.