«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse”

Inauguracja studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse”

Inauguracja studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse”

W dniu 6 października br. w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych realizowanych przy współpracy z Krajową Szkołą Skarbowości na kierunku „Rachunkowość i finanse".

Program studiów zakłada przeszkolenie grupy 40 słuchaczy i obejmuje 215 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbędą się w ramach 8 edycji studiów, a poprowadzą je nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem udziału w studiach jest zdobycie wiedzy merytorycznej potrzebnej na stanowisku pracy.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pani dr hab. Józefa Gniewek – Prodziekan Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Pan dr hab. Stanisław Owsiak – Kierownik studiów podyplomowych,
  • Pan Józef Andrzej Laskowski – Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Pani dr hab. Maria Kosek-Wojnar – Kierownik Katedry Finansów,
  • Pan dr hab. Ryszard Szostak – Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych,
  • Pani dr Danuta Krzywda – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Pani dr Anna Moździerz – sprawująca nadzór organizacyjno-administracyjny nad studiami,
  • Pani Ewa Mróz – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,
  • Pani Bożena Żukowska – Kierownik Zespołu Szkoleń w Filii KSS w Krakowie.