«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych „Zarządzanie służbami skarbowymi”

Inauguracja studiów podyplomowych „Zarządzanie służbami skarbowymi”

Inauguracja studiów podyplomowych „Zarządzanie służbami skarbowymi”

W dniu 13 października br. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych realizowanych przy współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie służbami skarbowymi".

Program studiów zakłada przeszkolenie grupy 43 słuchaczy i obejmuje 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbędą się w ramach X edycji studiów podyplomowych, a poprowadzą je nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z resortu finansów. Celem udziału w studiach jest zdobycie wiedzy merytorycznej potrzebnej na stanowisku pracy.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pan Minister Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa KAS,
  • Pani dr Iwona Przychocka - Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
  • Pan prof. dr hab. Jerzy Sikorski – Kierownik studiów,
  • Pan Janusz Jasiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń,
  • Pan Arkadiusz Batóg – Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości,
  • Pani Bożena Kalita – Kierownik Zespołu Szkoleń.