«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Prawo podatkowe”

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Prawo podatkowe”

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Prawo podatkowe”

W dniu 29 września br. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Prawo podatkowe". Studia będą realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Program studiów obejmuje przeszkolenie grupy 40 słuchaczy. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Celem udziału w studiach jest zdobycie wiedzy merytorycznej potrzebnej na stanowisku pracy.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pani Elwira Przybylska – Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Pan dr Artur Krukowski – Kierownik studiów
  • Pani Anna Habza – Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
  • Pani Iwona Zdziebłowska - Koordynator ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
  • Pani Ewa Mróz – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości
  • Pan Marcin Sikora – Kierownik Filii KSS w Białobrzegach
  • Pani Ewa Sowińska – Kierownik Zespołu Szkoleń Filii KSS w Białobrzegach