«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu”

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu”

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu”

W dniu 10 września br. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku odbyła się uroczysta inauguracja II edycji studiów podyplomowych na kierunku „Przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu". Studia będą realizowane we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

 

Program studiów obejmuje 280 godzin dydaktycznych. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy i pracownicy Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów. Celem udziału w studiach jest zdobycie wiedzy merytorycznej potrzebnej na stanowisku pracy.

 

W uroczystości udział wzięli:

  • Pan Dariusz Zasada – Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów
  • Pan dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
  • Pani dr. hab. Ewa Hellich, prof. SGH, Instytut Rachunkowości SGH – wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Funkcja kontrolno-informacyjna rachunkowości"
  • Pani dr Hanna Bystrzycka – sekretarz studiów i wykładowca
  • Pan Marian Białek – Zastępca Dyrektora KSS
  • Pan Artur Mytnik – Kierownik Filii KSS w Otwocku
  • Pani Bożena Kalita – Kierownik Zespołu szkoleń w Filii w Otwocku