«Powrót

Międzynarodowa konferencja koordynatorów wspierających działania szkoleniowe Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej

Międzynarodowa konferencja koordynatorów wspierających działania szkoleniowe Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej

Międzynarodowa konferencja koordynatorów wspierających działania szkoleniowe Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej

W dniach 13-14 listopada 2018 r. w hotelu Sofitel-Victoria w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Krajową Szkołę Skarbowości, przy współpracy z Komisją Europejską i Ministerstwem Finansów.

Uroczystość zainaugurował Szef Krajowej Administracji Skarbowej p. Marian Banaś. Podczas dwudniowej konferencji, 54 ekspertów i szkoleniowców z 24 państw członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, wspólnie omawiali wyzwania stojące przed pracownikami krajowych administracji celno-skarbowych.

Szukano nowych możliwości efektywnego przekazywania wiedzy i rozwoju kompetencji kadr z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Tematem dyskusji były również wspólne działania poszczególnych krajów, oparte na wymianie informacji i dobrych praktyk, zmierzające do ujednolicenia programów szkoleniowych krajowych administracji Państw Unii Europejskiej.