«Powrót

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 6 października br. Krajowa Szkoła Skarbowości zawarła porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w sprawie współpracy naukowo – badawczej oraz dydaktycznej.

Przedmiotem porozumienia jest m.in.: realizacja wspólnych prac badawczych, projektów z zakresu skarbowości i dydaktyki, współpraca kadry dydaktycznej oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.