«Powrót

Przypominamy o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Plansza z napisem Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 • Przypominamy, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
 • Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.
 • Wskazujemy, gdzie są dostępne przydatne informacje (w tym instrukcja), dotyczące rejestracji.

 

Kto musi się zarejestrować w CRPA

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA przez PUESC do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dotyczy podmiotów:

 

 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych,
 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
 • prowadzących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • wyznaczonych jako podmioty reprezentujące,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zamierzają zużywać następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
 • gaz LPG do celów opałowych,
 • paliwa lotnicze,
 • paliwa żeglugowe.

 

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, przyjętego przez naczelnika urzędu skarbowego, które pomimo trwającego od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku okresu przejściowego nie dopełniły obowiązku uzupełnienia AKC-R o dane dotychczas niewymagane,

powinny niezwłocznie to zrobić.

 

Obowiązek niezwłocznej rejestracji w CRPA spoczywa również na podmiotach:

 

 • prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
 • gaz LPG do celów opałowych,
 • paliwa lotnicze,
 • paliwa żeglugowe.

 

Ważne

W przypadku podmiotów zużywających, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, rejestracja jest warunkiem nabycia paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Rejestracja nie jest natomiast warunkiem nabycia ze zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych przez - odpowiednio - finalnych nabywców węglowych lub finalnych nabywców gazowych.

 

Informacje na temat zasad i sposobu rejestracji w CRPA są dostępne na stronach:

 

Instrukcja w sprawie rejestracji firm w CRPAjest dostępna na podatki.gov.pl/akcyza