«Powrót

Usługa EETS będzie dostępna w Polsce

Usługa EETS będzie dostępna w Polsce

Usługa EETS będzie dostępna w Polsce

Jest to napis
  • Szef KAS podpisał pierwszą umowę z dostawcą Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS) dla systemu e-TOLL.
  • EETS to jedna umowa, jedno konto i jedno urządzenie dla kierowców poruszających się po drogach w Unii Europejskiej (UE).
  • W procesie przygotowań akredytacyjnych są kolejni dostawcy EETS.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service, EETS) to usługa umożliwiająca opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat. Kierowca decydujący się na usługę EETS zawiera umowę z jednym wybranym przez siebie dostawcą EETS, korzysta tylko z jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU), posiada jedno konto użytkownika oraz otrzymuje jedną fakturę za wszystkie przejazdy.

Umowa z pierwszym dostawcą EETS w Polsce – Telepass S.p.A została podpisana 14 lutego 2022 r. Trwa procedura akredytacyjna Dostawcy, a usługa EETS zostanie uruchomiona po zakończeniu tego procesu. Przewidujemy, że zakończenie testów akredytacyjnych i uruchomienie usługi przez Telepass S.p.A. nastąpi w pierwszej połowie 2022 r.

Zainteresowanie świadczeniem usługi EETS w systemie e-TOLL wyraziło łącznie 7 dostawców. Przypominamy, że usługę EETS mogą świadczyć dostawcy spełniający wymagania określone w przepisach wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z 19 marca 2019 r.

Aktualnie niektórzy z dostawców EETS oferują swoje usługi jako operatorzy OBU oraz ZSL na takich samych zasadach jako pozostali operatorzy OBU oraz ZSL, którzy zostali dopuszczeni do systemu e-TOLL.

Więcej informacji na temat usługi EETS w systemie e-TOLL znajduje się na stronie etoll.gov.pl.