«Powrót

Warsztaty kryminalistyczne w Filii KSS w Otwocku

Warsztaty kryminalistyczne w Filii KSS w Otwocku

Warsztaty kryminalistyczne w Filii KSS w Otwocku

W dniach 23-25 maja 2018 r. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku odbyły się warsztaty inicjujące działalność Centrum Kompetencyjnego Technik Kryminalistycznych KAS. 

Podczas spotkania technicy kryminalistyki,  pełniący na co dzień służbę w urzędach celno-skarbowych oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości, dokonali analizy obecnego stanu zasobów oraz potrzeb w zakresie wykorzystania technik kryminalistycznych w Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnikom warsztatów wizytę złożył  Zastępca Szefa KAS nadinspektor Piotr Walczak. „Działaniem niezbędnym  jest zwiększenie udziału technik kryminalistycznych w czynnościach procesowych, w celu wzmocnienia wagi dowodów przestępstw" – mówił wiceminister finansów.

W najbliższym czasie przewidziane są szkolenia poszerzające wiedzę funkcjonariuszy na temat roli techników kryminalistycznych w dochodzeniach prowadzonych przez komórki dochodzeniowo-śledcze.