«Powrót

Zmieniamy strony główne BIP jednostek KAS

Zmieniamy strony główne BIP jednostek KAS

Zmieniamy strony główne BIP jednostek KAS

Wygląd strony internetowej izby administracji skarbowej przed zmianą i po niej.
Wygląd strony internetowej urzędu skarbowego przed zmianą i po niej.
Wygląd strony internetowej urzędu celno-skarbowego przed zmianą i po niej.
Wygląd strony internetowej Krajowej Informacji Skarbowej przed zmianą i po niej.
Wygląd strony internetowej Krajowej Szkoły Skarbowości przed zmianą i po niej.
  • Usunęliśmy banery graficzne i zastąpiliśmy je odnośnikami tekstowymi.
  • Ograniczyliśmy również liczbę odnośników.
  • Zmiany na stronach mają na celu uspójnienie ich wyglądu. Są częścią migracji stron BIP jednostek KAS na portal Gov.pl.

 

Dzięki zastąpieniu banerów odnośnikami, strony BIP są krótsze i wizualnie lżejsze. Linki w formie tekstowej są także bardziej przyjazne dla osób, które nie widzą i korzystają ze stron internetowych za pomocą czytników ekranowych.

 

Odnośniki tekstowe są stosowane na portalu Gov.pl, na którym od lutego 2019 roku funkcjonują również strony BIP Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Przebudowa obecnych stron jednostek KAS, tj. izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, jest etapem zmian, które zmierzają do przeniesienia tych stron w całości na portal Gov.pl.

 

W planach jest m.in. zmniejszenie liczby zakładek w strukturze obecnych stron BIP jednostek KAS, opracowanie nowych struktur stron internetowych pod kątem przejścia na Gov.pl i opracowanie koncepcji tworzenia domen nowych stron. Zmiany te będą poprzedzane badaniami z grupami użytkowników.

 

Działania koordynuje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów, we współpracy m.in. z przedstawicielami Centrum Informatyki Resortu Finansów, Departamentu Poboru Podatków, Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości. Przedsięwzięcie wpisuje się w ramy Programu Klient w centrum uwagi KAS (Klient KAS).