«Powrót

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości udostępnia informacje publiczne na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej tekst jednolity z dnia 13 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Informacja publiczna podlega udostępnieniu pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu na podstawie odrębnych przepisów (np. w związku z ochroną tajemnicy skarbowej, danych osobowych, prywatności).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, a należy go przesłać na adres poczty elektronicznej, listownie lub złożyć w kancelarii Szkoły.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 12:57 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:50
Autor: Urszula Zaberg Osoba publikująca: Urszula Zaberg Osoba modyfikująca: Katarzyna Gaal